Thursday, April 03, 2008

Kepentingan Solat!

Solat merupakan pengakuan taat setia antara manusia dengan Tuhannya, oleh itu hendaklah dilakukan dengan rasa taat, khusyuk, hormat, dan dalam keadaan bersih anggota badan. Segala perjanjian telah dilakukan dalam solat mestilah dipelihara di luar solat.

Antara kepentingan solat seperti berikut:


* Solat mendidik manusia sentiasa mengingati Allah s.w.t dan mematuhi perintah-Nya.
* Solat boleh memelihara manusia daripada melakukan kejahatan, seperti Firman Allah s.w.t.

“Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar…. ”

* Solat memberi ketenangan jiwa.
* Solat membawa kejayaan kepada orang mukmin tetapi hendaklah dilakukan dengan khusyuk.

0 comments: